Ing. Anna RáczkováTelefón - vedenie účtovníctva

13-04-2011 Upozornenie na zmenu zdaňovania príjmov zo závislej činnosti

V zákone č. 548/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 1. januára 2011 vypúšťa ustanovenie § 43 ods. 3 písm. j).

V zmysle tohto ustanovenia sa do 31.12.2010 z príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až g), (ktoré plynuli daňovníkovi od zamestnávateľa, ktorých úhrnná výška od tohto zamestnávateľa nepresiahla za kalendárny mesiac úhrnnú sumu 165, 97 eura a u ktorého si tento daňovník pri výpočte preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti neuplatňoval nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 a daňový bonus podľa § 33) vyberala daň zrážkou.

Z dôvodu vypustenia ustanovenia § 43 ods. 3 písm. j) zákona o dani z príjmov sa od 1.1.2011

  • všetky príjmy zo závislej činnosti zaúčtované po 1.1.2011 [okrem príjmov zdaňovaných podľa § 43 ods. 3 písm. j) a k) novelizovaného zákona o dani z príjmov] zdaňujú len preddavkovým spôsobom. V nadväznosti na zrušenie zdaňovania príjmov zo závislej činnosti daňou vyberanou zrážkou [okrem príjmov zdaňovaných podľa § 43 ods. 3 písm. j) a k)]
  • lehota na odvedenie preddavkov je najneskôr do piatich dní po dni výplaty, poukázania alebo pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru. Ak zamestnávateľ požiada správcu dane, správca dane môže na žiadosť zamestnávateľa
  • povoliť odvádzanie preddavkov inak.

Vypracovalo: Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica sekcia metodiky daní, odbor služieb pre verejnosť apríl 2011.

Daňový kalendár

Otvoriť daňový kalendár
Prehľadne usporiadané informácie Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky.

Vypočítame vám cenu

Myslíte, že si nemôžete dovoliť dobrú účtovnú firmu? Základom dobrého obchodu je obojstranná spokojnosť a platí to aj v tejto oblasti. Naši klienti preto od nás dostanú profesionálnu prácu za prijateľné ceny. Venujte niekoľko minút vyplneniu formulára a vypočítame vám ceny za naše služby.

tlačítko Chcem ponuku

Radi vám odpovieme

Potrebujete viesť účtovníctvo alebo inú účtovnú službu?. Máte iné otázky týkajúce sa účtovníctva?

Sme pripravení odpovedať na vaše otázky.

Tlačítko Napíšte nám

Kontakt

Neváhajte a kontaktujte nás už dnes. Sme pripravení odpovedať na všetky vaše otázky.

Chalupkova 4, 977 01 Brezno

Mobil: 0918 54 22 68, 0903 418 158
E-mail: info@raczkova.eu
Mapa s označením sídla firmy

© Ing. Anna Ráczková - RAANNA, 977 01 Brezno, F. Kráľa 1222/2