Ing. Anna RáczkováTelefón - vedenie účtovníctva

Účtovné služby

Vedenie účtovníctva, vedenie on line účtovníctva

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, evidencia majetku, vedenie skladovej evidencia, vystavovanie on line faktúr

Účtovný dozor

Dohľad nad správnym zaúčtovaním, pomoc začínajúcim účtovníčkám priamo vo firmách

Spracovanie daňových priznaní

Spracovanie dane z prímu fyzických osôb, právnických osôb, dane z pridanej hodnoty, dane z motorových vozidiel, dane z nehnuteľností, spracovanie súhrných výkazov

Mzdová a personálna agenda

Spracovanie miezd, výkazov, odvody, registračné listy FO, spracovanie ročné zúčtovania dane zo závislej činnosti, spracovanie a predkladanie štvrťročných prehľadov a ročných hlásení

Rekonštrukcia a kontrola účtovníctva

Prepracovanie účtovníctva

Poradenské služby

Poskytovanie konzultácií a poradenstva, poradenstvo pri založení firmy

Ostatné služby

Zastupovanie pred inštitúciami, pri daňových kontrolách, spracovanie odvolania, vedenie ďalšej evidencie, spracovanie štatistických hlásení, spracovanie žiadostí o úvery...

Aktuality

01.05.2011 Využite aplikáciu eDane pri podávaní daňových priznaní

Využite aplikáciu eDANE pri podávaní daňových priznaní, pomocou ktorej môžete pohodlne vyplniť a následne vytlačiť Vaše daňové priznanie.

13-04-2011 Upozornenie na zmenu zdaňovania príjmov zo závislej činnosti

V zákone č. 548/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 1. januára 2011 vypúšťa ustanovenie § 43 ods. 3 písm. j).

5-4-2011 Upozornenie na výšku nezdaniteľnej časti základu dane v roku 2011

Nezdaniteľná časť základu dane za rok 2011 na daňovníka

Daňový kalendár

Otvoriť daňový kalendár
Prehľadne usporiadané informácie Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky.

Vypočítame vám cenu

Myslíte, že si nemôžete dovoliť dobrú účtovnú firmu? Základom dobrého obchodu je obojstranná spokojnosť a platí to aj v tejto oblasti. Naši klienti preto od nás dostanú profesionálnu prácu za prijateľné ceny. Venujte niekoľko minút vyplneniu formulára a vypočítame vám ceny za naše služby.

tlačítko Chcem ponuku

Radi vám odpovieme

Potrebujete viesť účtovníctvo alebo inú účtovnú službu?. Máte iné otázky týkajúce sa účtovníctva?

Sme pripravení odpovedať na vaše otázky.

Tlačítko Napíšte nám

Kontakt

Neváhajte a kontaktujte nás už dnes. Sme pripravení odpovedať na všetky vaše otázky.

Chalupkova 4, 977 01 Brezno

Mobil: 0918 54 22 68, 0903 418 158
E-mail: info@raczkova.eu
Mapa s označením sídla firmy

© Ing. Anna Ráczková - RAANNA, 977 01 Brezno, F. Kráľa 1222/2