Služby

Vedenie účtovníctva

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovnictva, evidencia maietku, vedenie skladovej evidencie, vystavovanie online faktúr.

Účtovný dozor

Dohľad nad správnym zaúčtovaním, pomoc začínajúcim účtovníčkám priamo vo firmách.

Spracovanie daňových priznaní

Spracovanie dane z príjmu fyzických osôb, právnických osôb, dane z pridanej hodnoty, dane z motorových vodiziel, dane z nehnutelnosti, spracovanie súhrných výkazov.

Vedenie účtovníctva na profesionálnej úrovni

Ostatné služby

Zastupovanie pred inštitúciami pri daňových kontrolách, spracovanie odvolania, vedenie ďalšej evidencie, spracovanie štatistických hlásení, spracovanie žiadostí o úvery...

Mzdová a personálna agenda

Spracovanie miez, výkazov, odvodv, registračné listy FO, spracovanie ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti, spracovanie a predkladanie štvrťročných prehľadov a ročných hlásení.

Rekonštrukcia a kontrola účtovníctva

Prepracovanie účtovníctva.

Poradenské služby

Poskytovanie konzultácií a poradenstva, poradenstvo pri založení firmy.

rokov skúsenosti
1 +
spravovaných subjektov
+
rokov na trhu
1 +